חי-בר כרמל

צילם חנוך ברטוב עבור רשות שמורות הטבע.​